Tips for vedfyring

Fyr riktig – unngå brann! Her gir vi deg en rekke tips som gjør det enklere å fyre i peisen

Fyr med tørr ved!

Tørr ved gir høyt varmeutbytte av brenselet, lite sot i pipa og minimal forurensing. Vanligvis inneholder friskt trevirke ca 60% vann. Dersom vanninnholdet reduseres til 20%, som er normalt for tørr ved, blir utbyttet 2,5 ganger større. Ikke bruk bensin, parafin og andre brannfarlige vesker til opptenning.

Fyr med god trekk!

Det trengs mye luft til god forbrenning. Gode fyringsvaner betyr hyppige ilegg med små mengder brensel og frisk varme i ovnen. Med små ilegg unngås så kraftig fyring at det oppstår skade på ovn og pipe.

Unngå rundfyring!

Det blir dårlig forbrenning når vi fyrer med ovnen full av ved og med trekken mest mulig gjenskrudd. På denne måten dannes det beksot i pipa som kan ta fyr og mye forurensing slippes ut i luften. Det kan oppstå forpuffinger som kan gi store sot-skader på boligen. I verste fall kan giftig gass lekke ut og føre til forgiftning og død.

Hvis pipebrann!

Skulle det oppstå, må vi straks stenge igjen alle ovnsventiler og luker som fører til pipa. Vær spesielt oppmerksom på peisspjeld. (Spjeldet må selvfølgelig ikke stenges hvis der fyres på peisen.) Hold godt øye med loft og kjeller og vær oppmerksom på eventuell røykutvikling ved etasjeskillene og steder treverk kommer i kontakt med pipa. Slokking må vi overlate til brannvesenet. Etter brannen må pipa kontrolleres avfeievesenet.

Husk gnistfanger i peisen!

Mesteparten av peisåpningen må tildekkes med gnistfanger. Gnister og glør kan sprette langt og lage svimerker i gulvtepper og møbler. Ofte kan dette føre til brann. Vær oppmerksom på at brensel av gran og furu utvikler spesielt mye gnister, mens løvtrevirke har langt mindre gnistutvikling.

Instalasjon og vedlikehold!

Husk at instalasjon av pipe og ild-sted skal være godkjent av byggingssjefen før arbeidet påbegynnes. Dette gjelder også endringer og større reparasjoner. En byggeteknisk vurdering av pipe og ild-sted før de monteres, sikre deg at de passer sammen og ikke skaper problemer når du skal fyre.

Alle som har med oppsetting av ild-steder og piper å gjøre, må nøye følge byggeforskrifter og monteringsanvisningene for slike installasjoner, ellers kan det før eller siden føre til brann. La helst fagfolk gjøre installasjonen og forviss deg om at de kan reglene for slikt arbeid.

Skal du installere ny ovn eller peis, må du finne et ild-sted som passer til det varmebehovet du trenger i boligen, og som kan passe til den type pipe som er montert. ild-sted med for høy temperatur kan skade pipa. Også ild-sted med for lav temperatur og mye kondens kan skade pipa (ved olje eller parafinbrennere). Leverandøren vil kunne gi deg råd om dette. Kjøper du ild-sted som avgir mer varme en du trenger, får du dårlig utbytte av brenselet og ofte sot og skader på pipa siden du må fyre med liten trekk.

FYR RIKTIG – UNNGÅ BRANN – SPAR MILJØET!

VEDKVALITETER

Med vedkvaliteter tenker vi her på hvor mye varme vi får ut av veden når vi brenner den. Hvor tørr veden er, har mest å si for varmekvaliteten. En kilo tørr ved kan være flere ganger mer effektiv en rå ved. En kilo (ca 20% fuktighet) inneholder ca 4,25 kWh. Rå ved inneholder ca. 50% fuktighet.

Husk!

  • Brenn aldri trykkimpregnert trevirke. Det inneholder det giftige metallet arsen.
  • Brenn aldri klorholdig plast, PVC.
  • Vrakved i fra sjøen inneholder saltvann som bl.a. består av klor, og bør derfor ikke brennes før den er utvasket av ferskvann. Vrakveden vaskes ut ved å ligge minst i et par år.
  • Fra det fleste hold advares det mot å brenne malt trevirke. Utendørs maling inneholder giftstoffer for å motvirke vekst av mose, grønske og sopper på utvendig kledning. Bruk heller ikke gamle malte innendørsmaterialer. Malingen kan inneholde skadelige blyforbindelser.
  • Bruk kun rent trevirke / skogsved i ild-steder med katalysator.
  • Sjekk brannvarsler, slokkeutstyret og asken må oppbevares i ubrennbare beholdere med lokk. Tøm aske forsvarlig. Aske kan være brannfarlig i flere dager.

Har du fyringsrelaterte problemer kan vi hjelpe deg!