Enheter

Når det dreier seg om kjøp og salg av ved kan det ofte herske en del usikkerhet omkring måleenhetene for ved.

Tabell for størrelse og måleenhet

StørrelseMåleenhet
Standard vedsekk 50x80 cmca. 40 liter. (Vanlig på bensinstasjoner.)
Standard vedsekk 60x80ca. 60 liter.
Standard vedsekk 60x100 cmca. 80 liter.
Storsekk for Europall1 m3 løs ved. (Ikke stablet.)
Storsekk for Hydropall1,5 m3 løs ved. (Ikke stablet.)
1 favn ved1 m (eller 2m x 2m) x 60 cm = 2,4 m3 stablet ved.
1 favn 60 cm30 cm lengder = ca. 3,3 m3 i løsmål. (Ikke stablet.)

På grunn av dette så har vi hentet fram i fra Norsk Standard, NS 4414 følgende definisjoner på mål som brukes på ved.

1 favn 60 cm stablet ved = 2,4 m3. Når denne mengden kappes i 30 cm lengder minker volumet med ca 10%. 1 favn 60 cm ved, kappet i 30 cm lengder og pakket i standard vedsekker gir:

  • 30 – 32 fulle 80 liter sekker.
  • 38 – 40 fulle 60 liter sekker.
  • 53 – 55 fulle 40 liter sekker.
  • 1 favn tilsvarer ca. 3 Euro- pall Storsekker.
  • 1 favn tilsvarer ca 2 Hydro- pall Storsekker.