Lagring og hogst

Her gir vi deg noen tips for hvordan du bør lagre veden din, og hvordan du burde hogge den om du gjør dette selv.

Lagring av ved i lavlandet

Tørr ved kan stables tett innendørs i et vedskjul. Tørr ved kjennetegnes ved markante tørkesprekker. Rå ved må lagres tørt og luftig utendørs under tak slik at vinden kan stryke langsmed stabelen for å transportere vekk fuktigheten i vedkubbene.

Det som kjennetegner at veden er tørr er at vedkubbene har en syngende lyd nå de slås mot hverandre. Det går også og finne ut om veden er fuktig ved og pakke inn en vedkubbe inn i en tett pose og legge den på et varmt sted. Blir det mye dugg i posen er veden ennå for fuktig for bruk.

Lagring av ved på fjellet

Når det gjelder lagring av ved i fjellstrøk så er det bra om vedskjulet står solvendt til og har en farge som tiltrekker seg varmen i sollyset. Veggene må også være slik at snøen ikke kan blåse inn og fukte veden om vinteren.

Hogst av ved

Har du tenkt å hogge veden din selv er det viktig at den blir hugget innen utgangen av april måned. Veden bør helst kappes i standardlengder på 60 cm. Det er også viktig og kløve veden med en gang da den er felt, både fordi det er mye lettere å kløve fersk ved og fordi den skal få en bedre mulighet til å tørke. Veden bør tørke ute hele sommeren og hels taes i hus når høsten kommer slik at veden holder seg tør hele vinteren igjennom.

Det kan også være lurt og tenke på at kløvd ved som er blitt oppbevart for lenge mister noe av brennverdien sin.

Tips for vedkløving

Det er lettest å kløve ved som er frosset. Frossen ved er sprøere en trevirke som er temperert.

Det er viktig å ha en god arbeidsplass når du skal hugge ved. Pass på at det ikke kommer andre mennesker for tett innpå deg. Stå med bena litt ifra hverandre. Løft ikke øksen slik at du mister helt styringen på hvor du hugger.

Oslo Vedhandel ønsker lykke til med hogsten!