Brennverdi

Det kan være greit å vite brennverdien for de forskjellige vedslagene. Brennverdien gjelder pr. fm3 ved.

1000 liter fast masse

1 fm3 ved = 1 fast kubikkmeter dvs 1000 liter fast masse/2 stk. Europall med 30 cm ved.

Denne brennverdien må vi vite for å kunne regne ut prisen pr. kW/time eller prisforskjellen mellom ved og andre varmekilder.

Treslag kWh/fm3

Tabell for hardved

Hardved
Rogn2700 kwh
Bøk3000 kwh
Eik2900 kwh
Ask2900 kwh
Lønn2800 kwh
Bjørk2650 kwh

Tabell for lausved og blandingsved

Lausved/blandingsved
Furu2350 kwh
Svartor2350 kwh
Selje2290 kwh
Osp2150 kwh
Gran2150 kwh
Gråor1900 kwh