Måleenheter for ved

Når det dreier seg om kjøp og salg av ved kan det ofte herske en del usikkerhet omkring måleenhetene for ved.

På grunn av dette så har vi hentet fram i fra Norsk Standard, NS 4414 følgende definisjoner på mål som brukes på ved.

Standard vedsekk 50x80 cm rommer ca. 40 liter. (Vanlig på bensinstasjoner.)

Standard vedsekk 60x80 cm rommer ca. 60 liter.

Standard vedsekk 60x100 cm rommer ca. 80 liter.

Storsekk for Europall skal romme 1 m3 løs ved. (Ikke stablet.)

Storsekk for Hydropall skal romme 1,5 m3 løs ved. (Ikke stablet.)

1 favn ved (gammel benevnelse, ikke i Norsk Standard) 1 m (eller 2m x 2m) x 60 cm = 2,4 m3 stablet ved.

1 favn 60 cm som kappes i 30 cm lengder = ca. 3,3 m3 i løsmål. (Ikke stablet.)

1 favn 60 cm stablet ved = 2,4 m3. Når denne mengden kappes i 30 cm lengder minker volumet med ca 10%.

1 favn 60 cm ved, kappet i 30 cm lengder og pakket i standard vedsekker gir:

  • 30 - 32 fulle 80 liter sekker.
  • 38 - 40 fulle 60 liter sekker.
  • 53 - 55 fulle 40 liter sekker.
  • 1 favn tilsvarer ca. 3 Euro- pall Storsekker.

1 favn tilsvarer ca 2 Hydro- pall Storsekker.

 

Oslo Vedhandel AS
Strømsveien 223
Postboks 36 Alnabru
0614 Oslo
Tlf: 98 43 00 00
Fax: 66 80 40 26

E-mail: post@oslovedhandel.no
Bankgiro: 5005.05.00923
Foretaksregisteret:
NO 964 218 951 MVA